Ogłoszenia

26 listopada 2012 21:55 | Ogłoszenia

Konkurs na wiersz o Bożym Narodzeniu

Zapraszamy uczniów klas III-VI naszej szkoły do udziału w konkursie literackim na najpiękniejszy wiersz o Bożym Narodzeniu. Kryteria oceny: zgodność z tematem oryginalność samodzielność poprawność zapisu pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym estetyka. Każda...

czytaj więcej »

26 listopada 2012 21:52 | Ogłoszenia

Konkurs na ozdobę choinkową

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastyczno-technicznym na najpiękniejszą ozdobę choinkową. Kryteria oceny: technika dowolna forma przestrzenna ogólne wrażenie artystyczne oryginalność estetyka wykonania samodzielność wykonania nawiązanie...

czytaj więcej »

11 listopada 2012 22:48 | Ogłoszenia

Konkurs czytelniczy o tytuł „Mola książkowego”

Ogłaszam konkurs czytelniczy o tytuł „Mola książkowego” w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III klasy IV-VI. Warunkiem otrzymania tytułu „Mola książkowego” jest systematyczne korzystanie z czytelni i wypożyczalni. Rozstrzygnięcie nastąpi w styczniu oraz...

czytaj więcej »

11 listopada 2012 22:34 | Ogłoszenia

Zbiórka zużytych baterii (2012/2013)

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w zbiórce zużytych baterii w roku szkolnym 2012/2013. Baterie prosimy wrzucać do oznakowanego pojemnika ustawionego w szkolnym korytarzu, po ich wcześniejszym przeliczeniu i poinformowaniu wychowawcy lub osoby wyznaczonej w klasie...

czytaj więcej »

28 maja 2012 20:24 | Ogłoszenia

Zakończenie konkursu na "Największego czyściocha - selekcjonera powiatu sokólskiego"

W maju następuje zakończenie konkursu na "Największego czyściocha - selekcjonera powiatu sokólskiego" organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sokółce. Konkurs polegał na zbiórce surowców wtórnych tj.: - butelek plastikowych typu PET, - puszek aluminiowych -...

czytaj więcej »

19 maja 2012 21:30 | Ogłoszenia

Konkurs z okazji „Maja – miesiąca książki”

Z okazji „Maja – miesiąca książki” ogłaszam konkursy biblioteczno-plastyczne w dwóch kategoriach wiekowych : I. uczniowie klas 0-III – „Najładniejsza zakładka do książki” II. uczniowie klas IV-VI „Projektujemy ekslibris naszej biblioteki” ...

czytaj więcej »

24 kwietnia 2012 21:25 | Ogłoszenia

Konkurs na najładniejszą laurkę z życzeniami dla mamy lub taty

Ogłaszamy szkolny konkurs plastyczno-literacki na najładniejszą laurkę z życzeniami dla mamy lub taty skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły. Warunki udziału w konkursie: - praca oddana w terminie, wykonana zgodnie z ogólnymi wymogami konkursu (ma mieć formę laurki, a...

czytaj więcej »

27 marca 2012 10:37 | Ogłoszenia

Konkurs "Największy czyścioch - selekcjoner powiatu sokólskiego"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na "Najwiekszego czyściocha - selekcjonera powiatu sokólskiego" organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Sokółce. Konkurs polega na zbiórce surowców wtórnych tj.: - butelek plastikowych typu PET, - puszek aluminiowych...

czytaj więcej »

27 lutego 2012 21:59 | Ogłoszenia

Konkurs techniczno-ekologiczny pt. „Nawet ze skrawka może powstać zabawka”

KONKURS!!! Ogłaszamy konkurs techniczno-ekologiczny pt. „Nawet ze skrawka może powstać zabawka” z okazji Powitania Wiosny skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły. Zadaniem konkursowym jest własnoręczne wykonie zabawki techniką dowolną (np. szycie, klejenie, szydełkowanie,...

czytaj więcej »

31 stycznia 2012 23:51 | Ogłoszenia

Zmiana planu lekcji

Od dnia 06.02.2012 r. ulega zmianie rozkład zajęć dla klas IV-VI. Nowy rozkład dla poszczególnych klas znajduje się w zakładce "Plan lekcji".

czytaj więcej »

Mirabelka