Kadra

Edyta Doroszko

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: J.polski, Godz. wych., Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego