Kadra

Krzysztof Kosacki

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, SKS