Galeria

Wizyta strażaków w naszej szkole

W dniu 21 czerwca 2012 r. gościliśmy w naszej szkole strażaków pracujących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. Ta wizyta miała na celu popularyzację ochrony przeciwpożarowej wśród uczniów poprzez poznawanie urządzeń służących do gaszenia pożaru oraz do zabezpieczania miejsc wypadków znajdujących się na wyposażeniu wozów bojowych, a także poprzez zapoznanie z codzienną pracą strażaków oraz budzenie szacunku dla ich pracy. Na dzieci czekało wiele atrakcji, ale najpierw musiały zdać egzamin z podstawowej wiedzy na temat prawidłowego zachowania i postępowania w sytuacji zagrożenia, z umiejętności zwrócenia się do odpowiednich służb po pomoc oraz ze znajomości numerów alarmowych. Oczywiście uczniowie naszej szkoły znakomicie poradzili sobie z odpowiedzią na wszystkie pytania. Największe emocje wzbudziła możliwość sprawdzenia się w roli strażaka, gdyż dzieci miały szansę zmierzyć się wężem i podjąć próbę „ugaszenia” pożaru. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze przy dźwiękach syren strażackich i na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów.

Ilość zdjęć: 11

Mirabelka