Ogłoszenia

 

 

Od  1 listopada 2018 roku  codziennie rano w naszej szkole losowany będzie

 

SZCZĘŚLIWY NUMEREK.

Uczeń, którego numer w dzienniku zostanie wylosowany, będzie tego dnia zwolniony z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

 

W tym roku szkolnym w naszej Szkole Podstawowej realizowana będzie akcja pod nazwą "Twój Szczęśliwy Numerek", zainicjowana przez Samorząd Szkolny. Szczęśliwy numerek pozwala, nie mniej szczęśliwemu posiadaczowi, na jeden dzień zapomnieć o trudach związanych z ustnym bądź pisemnym sprawdzaniem wiedzy. Los bywa ślepy- nie zawsze pamięta, by się do nas uśmiechnąć- dlatego nieco mu pomagamy, losując spośród nas tego, kto przez jeden dzień może poczuć się w szkole niezagrożonym nagłym, jak zawsze niespodziewanym pytaniem ze strony nauczyciela.  

 

REGULAMIN
„SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”

 

 1. „Szczęśliwy Numerek” to wylosowana liczba, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika.

 2. Szczęśliwy numerek jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) przed pierwszą lekcją około godziny 7.50 i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu. Każdego dnia może być wylosowany tylko jeden numerek od 1 do 15. Losowaniem zajmują się przedstawiciele SU i jego opiekunowie. Wylosowane numery podane są do wiadomości uczniów i nauczycieli przez ich wywieszenie w gablocie samorządu uczniowskiego.

 3. Uczeń, którego numer został wylosowany, zostaje automatycznie zwolniony w danym dniu z pytania ustnego i niezapowiedzianej kartkówki.

 4. Uczeń zwolniony w danym dniu z powody wylosowanego „Szczęśliwego Numerka” daną partię materiału jest zobowiązany nadrobić, tj. napisać kartkówkę lub odpowiedzieć w terminie ustalonym przez  nauczyciela.

 5. „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia z zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów. . Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań.

 6. Jeżeli uczeń, pomimo wylosowania „Szczęśliwego Numerka”, będzie chciał w danym dniu odpowiadać lub pisać kartkówkę - może to zrobić.

 7. Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną , jest niesklasyfikowany , opuścił więcej niż 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

 8. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych. Za zadanie domowe (lub jego brak) uczeń może zostać oceniony.

  9. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem.

 1.  Każdy numerek może być wylosowany tylko jeden raz w miesiącu. Po wylosowaniu jest odkładany i wraca do puli pierwszego dnia nowego miesiąca.

  Samorząd Szkolny

 

 

 

 

 

 

  Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkie klasy do włączenia się w zabawę:

 

 

 

„ ZGRANA KLASA- ZGRANA SZKOŁA”.

 

Już od października rozpoczynamy serię akcji pt.: „SZALONE 15”.

         Każdego 15-ego dnia miesiąca uczniowie będą mieli za zadanie dostosować swój wygląd do zadanego tematu .

15 października -  „Bywaj lata”- wszyscy zakładamy w szkole okulary przeciwsłoneczne.

15 listopada – "Czarny wtorek"- wszyscy ubieramy się na czarno.

15 stycznia- " Zimowy chłód " - wszyscy nakładamy do szkoły rękawiczki.

15 lutego - " Całusny policzek" – malujemy na policzku serce.

15 marca - " Bywaj zimo?" - wszyscy ubieramy koszulki z krótkim rękawami.

15 kwietnia - " Żółte kurczaczki?" - wszyscy ubieramy się na żółto.

15 maja –  " Lato za drzwiami?" - wszyscy ubieramy kapelusz do szkoły.

 

 Przedstawiciele samorządu zliczą uczniów każdej klasy biorących udział w zabawie.

            Oprócz „SZALONYCH 15” punktowany będzie również udział klas w innych akcjach organizowanych przez samorząd ( np.: góra grosza, dzień wiosny, karaoke, itp., dekoracje sal lekcyjnych).Tytuł „ZGRANEJ KLASY zostanie przyznany w czerwcu.

           

Mirabelka