Zarząd 

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne.  Rokrocznie wspiera akcję na rzecz rodzinnych domów dziecka "Góra grosza". Przeprowadza liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły.

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/ 2019 jest

pan Krzysztof Kosacki

 

Wybory Samorządu Uczniowskiego 2018 /2019

 

 Na początku  września spośród przedstawicieli klas IV i VIII wyłoniono trzech kandydatów, którzy opracowali swoje programy i przez tydzień prowadzili bardzo kolorową  kampanię wyborczą, angażując w nią swoich kolegów i koleżanki.

 

            20 września 2018 r. przeprowadzone zostały wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego  Szkoły Podstawowej w Boguszach. Najwięcej głosów w wolnych wyborach oraz tytuł przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego otrzymała  Nika Arciuch.

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca: Nika Arciuch – kl. VIII

                                                    Zastępca : Damian Lewicki – kl. VII