Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZK.2019/2020

Zarząd:

1. Pani Helena Czopur - przewodnicząca

2.Pani Aneta Piekarska - wiceprzewodnicząca

3. Pani Ewa Sawko - skarbnik

Członkowie:

Pan Leszek Kreczko

Pani Bożena Bućko

Pani Kornelia Sołowiej

Pani Joanna Ciuchno

Pani Małgorzata Tolko

Pani Małgorzata Zubielik

 


Rady Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców uczniów szkoły. Celem jej działalności jest współpraca w zakresie spraw związanych ze statutowymi zadaniami dotyczącymi szkoły.

 

Wszelkie uwagi, sugestie lub pytania dotyczące organizacji pracy szkoły można zgłaszać również na adres  e-mailowy szkoły : sp.bogusze@poczta.onet.pl