Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZK.2017/2018

Zarząd:

1. Pani Joanna Ciuchno - przewodnicząca

2. Pani Helena Czopur- wiceprzewodnicząca

3. Pani Marzena Jackiewicz - skarbnik

Członkowie:

4. Pani Agnieszka Sawicka

5. Pani Małgorzata Tolko

6. Pani Ewa Sawko

7. Pani Agnieszka Borowik

8. Pani Marta Kondrat

 

Rady Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców uczniów szkoły. Celem jej działalności jest współpraca w zakresie spraw związanych ze statutowymi zadaniami dotyczącymi szkoły.

 

Wszelkie uwagi, sugestie lub pytania dotyczące organizacji pracy szkoły można zgłaszać również na adres  e-mailowy szkoły : spbogusze@poczta.onet.pl

 

Mirabelka