Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZK.2018/2019

Zarząd:

1. Pani Agnieszka Sawicka - przewodnicząca

2.Pani Ewelina Lewicka - wiceprzewodnicząca

3. Pani Małgorzata Tolko- skarbnik

Członkowie:

Pani Agnieszka Czopur

Pani Helena Czopur

Pani Katarzyna Droździewicz

Pan Leszek Kreczko

Pani Emilia Sawicka

Pani Ewa Sawko


Rady Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców uczniów szkoły. Celem jej działalności jest współpraca w zakresie spraw związanych ze statutowymi zadaniami dotyczącymi szkoły.

 

Wszelkie uwagi, sugestie lub pytania dotyczące organizacji pracy szkoły można zgłaszać również na adres  e-mailowy szkoły : sp.bogusze@poczta.onet.pl

 

Mirabelka