Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Moje dziecko w przedszkolu i szkole

 

Poradnik „Moje dziecko w przedszkolu i szkole” został opracowany przez pracowników

Ośrodka Rozwoju Edukacji, aby przybliżyć Państwu możliwości,

jakie stwarzają nowe przepisy prawa oświatowego.

 

Z całością treści zawartych w poradniku możecie zapoznać się Państwo:

- na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl

 - na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji

http://ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=71:materiay-do-przeprowadzenia-spotka-z-rodzicami&Itemid=1084

- w wersji papierowej dostępnej w bibliotece Szkoły Podstawowej w Boguszach.